Diləyirəm yeni yaşında
xoşbəxtliklərin ən gözəlini yaşar,
müvəffəqiyyət nərdivanlarını 
asanlıqla dırmaşarsan
və diləyirəm üzün həmişə gülər,
sevincini heç vaxt itirməzsən. 
Ad günün mübarək olsun!