Dünyada bənzərsiz bir gözəllik varsa 
o da ürəyindədir. 
Həyatının bundan sonrası 
ürəyinin gözəlliyi kimi keçsin. 
Yaxşı ki varsan və nə yaxşı ki doğuldun!