Sənə buradan minlərlə öpüş 
və sevgi göndərirəm ...
Bil ki unudulmadın ... 
Ad günün mübarək olsun
Ad günün mübarək olsun...