Bu gün geridə qalan bir yaşını 
daha doldurmağın xoşbəxtliyini yaşayarkən 
gələcəyin sənə ürəyindəki 
bütün diləkləri verməsini diləyirəm. 
Ad günün mübarək olsun!